Włostów


Go to content

Main menu:


Zbor

Naprzeciw kościoła możemy zobaczyć ruiny dawnego zboru ariańskiego. Zbudowany on był w XVI wieku przez Braci polskich- najbardziej radykalny odłam reformacji na naszych ziemiach. Wysuwali oni w swojej religii na pierwszy plan treści moralne oraz postulaty o tolerancji religijnej.
Postulowali przeciwko udziałowi w wojnach, piastowaniu urzędów. Domagali się zrzeczenia przez szlachtę majątków. Potępiali karę śmierci, pańszczyznę i poddaństwo. W roku 1658 Sejm ustanowił ustawę na mocy której mieli w ciągu 3 lat opuścić granice kraju lub przejść na katolicyzm. Ruch Braci Polskich przyczynił się do rozwoju języka, szkolnictwa i kultury polskiej.


Back to content | Back to main menu