Włostów


Go to content

Main menu:


Kosciol

Kościół katolicki pod wezwaniem
św. Jana Chrzciciela

Parafia Włostów, a tym samym i miejscowość o tej samej nazwie, należy do najstarszych w regionie. Uznaje się, że powstała przed 1153 r. Według niepewnych informacji ks. Jana Wiśniewskiego pierwszy kościół we Włostowie wybudował Piotr Dunin Włast herbu Łabędź, sławny możnowładca śląski, fundator aż 72 świątyń. W tymże włostowskim kościele miał być ochrzczony Wincenty Kadłubek, urodzony w pobliskim Karwowie.
Współczesna parafia Włostów gromadzi około 2 600 wiernych skupionych w ok. 700 rodzin.

Zachowany do dzisiaj kościół włostowski - mimo późniejszej rozbudowy - zawiera średniowieczny trzon. Zapewne wybudowany został w drugiej połowie XIII w., co można wnioskować po późnoromańskim (lub wczesnogotyckim) stylu, a właściwie to przejściowym, od romańskiego do gotyckiego. Widać to wyraźnie w prezbiterium, w jego jednoprzęsłowym sklepieniu krzyżowym, a także w oknach północnej ściany nawy. Pierwszą rozbudowę kościół przeszedł w XIV wieku . Wtedy też mógł otrzymać wieżę. W pierwszych dwóch dziesiątkach lat XVI w. świątynia została przekształcona, zaś w tym samym stuleciu, w 1586r. dobudowana została kaplica. Ufundowali ją: ówczesny właściciel dóbr włostowskich Wojciech Wielicki i jego żona z Duninów. Dalsze zmiany w architekturze tego zabytku nastąpiły w XVIII w., a także w następnym, już w czasach Karskich.

Włostowski kościół został silnie zniszczony w czasie działań wojennych w II połowie 1944r. (spalony przez Niemców 6 sierpnia) i w styczniu 1945r., kiedy to rejon ten znalazł się w ogniu ciężkich walk radziecko-niemieckich. W pierwszych powojennych latach nie nadawał się do użytku. Nabożeństwa odbywały się wtedy w kaplicy grobowej Karskich na cmentarzu. Kościół odbudowany został w latach 1945-1947 staraniem księdza proboszcza Tadeusza Garbacza.

W czerwcu 2000r. staraniem księdza proboszcza Jerzego Siary na placu kościelnym odsłonięty został wykonany z brązu przez Stanisława Kowalówkę pomnik papieża Jana Pawła II, który stoi przed prezbiterium. Napis z boku cokołu głosi dedykację "Ojcu Świętemu Janu Pawłowi II, w hołdzie za umocnienie świata i wprowadzenie kościoła w III tysiąclecie, ks. kanonik Jerzy Siara z parafianami".

Przed wejściem do wnętrza kościoła przez boczną kruchtę warto zwrócić uwagę na mały kamienny zegar słoneczny z XVIII w. umieszczony na południowej ścianie nawy.

Nawa główna z I połowy XIV w. jest niewielka, nakryta drewnianym, belkowatym stropem pochodzącym z powojennej odbudowy. Nawa przedłużona jest niskim prezbiterium - najciekawszym i najstarszym w tym kościele. Tu też zachowały się ślady pierwotnego okienka wczesnogotyckiego, a także urokliwe sklepienie nadające średniowieczny nastrój włostowskiej świątyni i kojarzącej się z błogosławionym Wincentym Kadłubkiem, który w tym kościele miał być ochrzczony - tak utrzymuje miejscowa tradycja. Wszak niedaleki Karwów - rodowa siedziba kronikarza - należy do parafii Włostów.

Do parafii należą: Włostów, Gojców, Grocholice, Karwów (tu urodził się W. Kadłubek), Krzyże, Pensławice, Swojków i Tudorów.


Msze św. w niedzielę i w święta: 7.00, 9.00, 11.30;
w dni powszednie: 7.00 (poniedziałek-piątek) i 18.00 w soboty.

Ks. kan. Jerzy Siara - proboszcz parafii Włostów od 1993r. - ur. 20 marca 1940r. w Mniszku. WSD ukończył w Sandomierzu. Wyświęcony na kapłana 8 czerwca 1963r.; magister teologii; diecezjalny dyrektor Unii Apostolskiej Kapłanów.Back to content | Back to main menu